man 12mar

Fra 19:00 til 21:00

Informasjonsmøte om kommunereformen.

Ordfører Kirsti Tømmervold gir en statusrapport over prosessen:
-Hva er vedtatt i fellesnemda
-Hva vil komme til behandling i nemda
-Tjenesteproduksjon fram mot 2020
-Prosjekter fram mot 2020

 

Add To Calendar

Translate »